Blue Schools projesi

Blue Schools projesi, Mavi Ekonomiyi okul eğitimine tanıtmayı ve öğrencileri mavi ekonomi ve kültürün farkında olmalarını desteklemeyi ve kıyı bölgelerinde sürdürülebilir bir gelecek inşa etmeyi öğrenmeyi amaçlamaktadır.

Öğrenciler esas olarak mavi konseptte projeler yoluyla eğitileceklerdir, yani yaparak ve sonra pratik olarak yansıtarak öğrenme. Bu proje, bölgelerin yararına sürdürülebilir bir faaliyet olarak Avrupa Birliği'nin mavi ekonomi hakkındaki kılavuz ilkeleriyle uyumludur. Mavi ekonomi, bu alanlardaki yönetim ve yatırımın, deniz ve deniz ekosistemlerine saygı ve yaşam kalitesine dayanması koşuluyla kıyı bölgelerinde yenilik ve sürdürülebilirlik için büyük bir potansiyel sunmaktadır.

Mavi Ekonomi kavramını ve Mavi Okullar kavramını tanımlamak mavi okulların ve mavi öğrencilerin projelerinin değerlendirilmesi için kriterler belirlemek, bir rehber tasarlamak, eğitim çalıştayı, ulus ötesi öğrenme etkinliği ve 2 web tabanlı seminer yolu ile okulların etki gücünü artırarak ve öğretmenlerin mesajlarını öğrencilerine aktarmalarını sağlama yetkisi vermektedir.

Hedef Grup

Doğrudan:

• Kıyı bölgelerindeki ortaokul öğrencileri
• Kıyı bölgelerindeki ortaokul öğretmenleri

Dolaylı:

•Kıyı bölgelerindeki örgütler, paydaşlar ve ekonomik aktörler

Hedefler

Blue Schools Projesinin en büyük önceliği, çevre sorunlarına, deniz mirasına ve sürdürülebilir ekonomik kalkınmaya duyarlı yeni bir nesil inşa etmek için mavi ekonomi ilkesini okul eğitimine sokmaktır. Bu alanda farkındalık yaratacak ve öğrencilerin kıyı alanlarında sürdürülebilir bir gelecek inşa etmelerine yardımcı olacak ve onları topluma aktif olarak katılmaya ayrıca yerel paydaşlarla etkileşime geçmeye teşvik edecektir.

Blue Schools ile
• Mavi bir okul konsepti geliştirmek
• Öğretmenleri mavi ekonomi hakkında eğitmek
• Öğrenciler için eğitim materyalleri oluşturmak ve bunları mavi ekonomi ile ilgili projelere dahil etmek
• Bu projeler için ulusötesi bir rekabet yaratmak amaçlanmaktadır.

Proje nasıl gidiyor?


Tüm proje; 3 entelektüel çıktıya, 2 öğrenme aktivitesine, 7 çarpan etkinliğine ve yatay hareketliliklere (yönetim, dağıtım, kalite güvencesi) ayrılmıştır.