Siniste koolide projekt

Siniste koolide projekti eesmärk on tutvustada sinist majandust kooliharidusele ja toetada õpilasi teadvustama meremajandust ja -kultuuri ning õppima, kuidas ehitada rannikualadele jätkusuutlikku tulevikku.

Õpilasi õpetatakse peamiselt sinise kontseptsiooni kaudu projektide kaudu, see tähendab õppimist tehes ja seejärel praktilist kajastamist. See projekt on kooskõlas Euroopa Liidu suunistega meremajanduse kui jätkusuutliku tegevuse kohta territooriumide hüvanguks. Sinine majandus pakub rannikualadel tohutut innovatsioonipotentsiaali ja jätkusuutlikkust, kui nende piirkondade majandamine ja investeeringud põhinevad mere ja mere ökosüsteemide austamisel ning elukvaliteedil.

Sinimajanduse mõiste ja siniste koolide mõiste määratlemine, siniste koolide ja tudengite projektide hindamise kriteeriumide seadmine, juhendi koostamine, koolituse töötuba,riikidevaheline õppetegevus ja 2 veebiseminari, mille eesmärk on koolide õpetajatele kaasa aidata, et nad saaksid ise ideega tegeleda ja õpilastele sõnumi edastada.

Sihtgrupp

Otse:

• rannikualade keskkooliõpilased
• Gümnaasiumiõpetajad rannikualadel

Kaudne:

• rannikualade organisatsioonid, sidusrühmad ja majanduses osalejad

Eesmärgid

Siniste koolide peamine prioriteet on sinise majanduse põhimõtte tutvustamine koolihariduses, et ehitada uus keskkond, merepärand ja jätkusuutlik majandusareng tundlik põlvkond. See suurendab teadlikkust ja aitab õpilastel ehitada rannikualadele jätkusuutlikku tulevikku ning julgustab neid aktiivselt ühiskonnaelus osalema ja kohalike sidusrühmadega suhtlema.

Siniste koolide eesmärk on:
• Töötada välja sinise kooli kontseptsioon
• Koolitada õpetajaid sinise majanduse teemal
• Koostata õpilastele õppematerjale ja kaasake neid meremajanduse projektidesse
• Koostata nende projektide rahvusvaheline võistlus

Kuidas projekt kulgeb?


Kogu projekt jaguneb kolmeks intellektuaalseks väljundiks, 2 õppetegevuseks, 7 kordamisürituseks ja läbivaks tegevuseks (juhtimine, levitamine, kvaliteedi tagamine).