Ortakların ülkelerinde Yedi Çarpan etkinliğinin organizasyonu:

Proje sonuçlarının görünürlüğünü sağlamak ve mavi okul konsepti hakkında paydaşlarla daha fazla tartışmayı arttırmak