Öğrenciler için öğrenme kaynakları:

Bu entelektüel çıktının sonuçlarına, öğrencilerin projelerle birlikte mavi ekonomiye katılımlarını kolaylaştırmaları ve okullarını mavi bir okul haline getirmeleri için çevrimiçi olarak erişilebilir olacaktır. Ayrıca öğrenciler tarafından yürütülen seçilmiş projelerin sonuçlarını da içerecektir (sonuçlar: 10 ders planı, proje planları, 10 iyi uygulama). Proje sonuçları, biri öğretmenler diğeri öğrenciler için olmak üzere 2 Öğrenme aktivitesini içermektedir.