Seitsme kordaja ürituse korraldamine partnerriikides:

Projekti tulemuste nähtavuse tagamiseks ja edasiste arutelude edendamiseks sidusrühmadega