Διοργάνωση επτά σχετικών εκδηλώσεων στις χώρες των εταίρων:

Με αυτόν τον τρόπο θα εξασφαλιστεί η προβολή των αποτελεσμάτων του έργου και θα δοθεί η αφορμή για περαιτέρω συζήτηση με τυχόν ενδιαφερόμενα μέρη πάνω στην ιδέα του Μπλε Σχολείου