Εκπαιδευτικά υλικά για μαθητές:

Τα υλικά αυτά θα είναι προσβάσιμα on-line για τους μαθητές, προκειμένου να διευκολύνουν τη συμμετοχή τους στην Μπλε Οικονομία μέσω projects αλλά και για να μετατρέψουν το σχολείο τους σε Μπλε Σχολείο. Θα περιλαμβάνει επίσης αποτελέσματα επιλεγμένων projects που υλοποιήθηκαν από μαθητές (αποτελέσματα: 10 σχέδια μαθήματος, σχέδια για έργα, 10 καλές πρακτικές). Τα αποτελέσματα του έργου περιλαμβάνουν 2 εκπαιδεύσεις, μία για εκπαιδευτικούς και μία για μαθητές.