Διοργάνωση επτά σχετικών εκδηλώσεων στις χώρες των εταίρων:

Με αυτόν τον τρόπο θα εξασφαλιστεί η προβολή των αποτελεσμάτων του έργου και θα δοθεί η αφορμή για περαιτέρω συζήτηση με τυχόν ενδιαφερόμενα μέρη πάνω στην ιδέα του Μπλε Σχολείου

Κύπρος - Pancyrian Offshore Natical Club - 11/11/2021

Εσθονία - Narva Soldino Gynmasium - 16/11/2021

Ελλάδα - Chios Marine Club - 21/10/2021

Ιταλία - Instituto Cannazzaro - 19/11/2021

Γαλλία - Petra Patrimonia Corsica - 26/11/2021 - Σεβόμενοι τους συμμετέχοντες που δεν ήθελαν, δεν τραβήξαμε καμία φωτογραφία της εκδήλωσης

Πορτογαλία - AEAB - 10/11/2021

Τουρκία - Antalya Directorate - 19/11/2021