Οι συνεργάτες του προγράμματος Blue Scools

Petra Patrimonia Corsica


Idec


Pancyprian Offshore Nautical Club (Π.Ο.Ν.Α.ΘΑ )


Chios Marine ClubInstitut Cannizzaro


Narva Soldino Gymnasium


AEAB


Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü


Τα διαδικτυακά σεμινάρια του προγράμματος Blue SchoolsΕπανάληψη διαδικτυακού σεμιναρίου : https://youtu.be/owzhyNdpzgQ


Επανάληψη διαδικτυακού σεμιναρίου : https://www.youtube.com/watch?v=N4ZyOF4ZCuM