Τα αποτελέσματα του προγράμματος Blue Schools

Η φιλοσοφία πίσω από το Blue School:

• Η βασική γραμμή του έργου, επικεντρώνεται στη δημιουργία μιας κοινής γλώσσας για εταίρους και εν δυνάμει περισσότερα σχολεία, που θα βρουν ελκυστική την ιδέα συμμετοχής σε μια τέτοια πρωτοβουλία - "τι δηλαδή εννοούμε μιλώντας για Μπλε Οικονομία ή για ένα Μπλε Σχολείο".
• Ο κύριος στόχος του έργου, οποίος προσανατολίζει τις προσπάθειες όλων των εταίρων αλλά και των μεμονωμένων σχολείων και σταδιακά οδηγεί σε έναν οδικό χάρτη για την εφαρμογή της έννοιας Blue School στα σχολεία
• Τα μέσα διάδοσης του έργου, που θα πολλαπλασιάσουν τα αποτελέσματά του και θα τα διαδόσουν σε πολλές ακόμη χώρες της ΕΕ

Πλαίσιο Διαγωνισμού
Οδηγός για εκπαιδευτικούς:

Στοχεύει στην ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών παρέχοντάς τους τα εργαλεία που χρειάζονται για την προώθηση της έννοιας του Blue Schools στα σχολεία τους.

Πλαίσιο Διαγωνισμού
Εκπαιδευτικά υλικά για μαθητές:

Τα υλικά αυτά θα είναι προσβάσιμα on-line για τους μαθητές, προκειμένου να διευκολύνουν τη συμμετοχή τους στην Μπλε Οικονομία μέσω projects αλλά και για να μετατρέψουν το σχολείο τους σε Μπλε Σχολείο. Θα περιλαμβάνει επίσης αποτελέσματα επιλεγμένων projects που υλοποιήθηκαν από μαθητές (αποτελέσματα: 10 σχέδια μαθήματος, σχέδια για έργα, 10 καλές πρακτικές). Τα αποτελέσματα του έργου περιλαμβάνουν 2 εκπαιδεύσεις, μία για εκπαιδευτικούς και μία για μαθητές.

Πλαίσιο Διαγωνισμού
Διοργάνωση επτά σχετικών εκδηλώσεων στις χώρες των εταίρων:

Με αυτόν τον τρόπο θα εξασφαλιστεί η προβολή των αποτελεσμάτων του έργου και θα δοθεί η αφορμή για περαιτέρω συζήτηση με τυχόν ενδιαφερόμενα μέρη πάνω στην ιδέα του Μπλε Σχολείου

Πλαίσιο Διαγωνισμού