Οδηγός για εκπαιδευτικούς:

Στοχεύει στην ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών παρέχοντάς τους τα εργαλεία που χρειάζονται για την προώθηση της έννοιας του Blue Schools στα σχολεία τους.

Image pour Guide for teachers