Η φιλοσοφία πίσω από το Blue School:

• Η βασική γραμμή του έργου, επικεντρώνεται στη δημιουργία μιας κοινής γλώσσας για εταίρους και εν δυνάμει περισσότερα σχολεία, που θα βρουν ελκυστική την ιδέα συμμετοχής σε μια τέτοια πρωτοβουλία - "τι δηλαδή εννοούμε μιλώντας για Μπλε Οικονομία ή για ένα Μπλε Σχολείο".
• Ο κύριος στόχος του έργου, οποίος προσανατολίζει τις προσπάθειες όλων των εταίρων αλλά και των μεμονωμένων σχολείων και σταδιακά οδηγεί σε έναν οδικό χάρτη για την εφαρμογή της έννοιας Blue School στα σχολεία
• Τα μέσα διάδοσης του έργου, που θα πολλαπλασιάσουν τα αποτελέσματά του και θα τα διαδόσουν σε πολλές ακόμη χώρες της ΕΕ

image-site
image-site_1

ΔιαγωνισμόςΣε όλη την Ευρώπη αλλά και πέρα από αυτήν, οι εκπαιδευτικοί αναζητούν καινοτόμους τρόπους για να εμπλέξουν ενεργά τους μαθητές τους στα μεγάλα προβλήματα (και κυρίως στις λύσεις) που αντιμετωπίζουν οι σημερινές κοινωνίες. Το έργο Blue Schools προσκαλεί τους εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης όλων των ειδικοτήτων να αξιοποιήσουν τη γαλάζια οικονομία με το να παρακινήσουν τους μαθητές τους να συμμετάσχουν σε σχολικά δρώμενα και να μοιραστούν τις ιδέες τους!

Το έργο Blue Schools στοχεύει στην εισαγωγή της Γαλάζιας Οικονομίας στη σχολική εκπαίδευση και στην υποστήριξη των μαθητών για την οικοδόμηση ενός βιώσιμου μέλλοντος στις παράκτιες περιοχές και τα νησιά. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω της εύρεσης και αξιοποίησης πόρων καθώς και μέσω της δημιουργίας συνεργειών σε τοπικό επίπεδο.

Η Μεσόγειος Θάλασσα είναι ένας ανεκτίμητος φυσικός και οικονομικός πόρος για την Ευρώπη και την Αφρική, κυρίως για τους κατοίκους που ζουν κατά μήκος των ακτών και των νησιών. Αυτή τη στιγμή, οι μαθητές μαθαίνουν από τα εγχειρίδια ή τα πολυμέσα. Οι βιωματικές δραστηριότητες δεν είναι συχνές κατά τη διάρκεια της σχολικής εκπαίδευσης. Έτσι, οι μαθητές και φοιτητές/σπουδαστές γύρω από τη Μεσόγειο δεν έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν ουσιαστική εξοικείωση με το θαλάσσιο περιβάλλον.

Οι άνθρωποι που ζουν σε παράκτιες περιοχές αντιμετωπίζουν ποικίλες προκλήσεις στην καθημερινή τους ζωή: μείωση του τοπικού πληθυσμού, παράκτια και θαλάσσια ρύπανση, ανεργία ή εποχιακές και χαμηλής ποιότητας θέσεις εργασίας, απώλεια παραδοσιακών οικονομικών δραστηριοτήτων, όπως η αλιεία κ.λπ. Οι περισσότερες από αυτές τις περιοχές φιλοξενούν πολλούς τουρίστες κατά τη διάρκεια της άνοιξης / καλοκαιριού, περίοδος κατά την οποία παρατηρείται υπερεκμετάλλευση των φυσικών πόρων και πρόβλημα στη διαχείριση μεγάλης ποσότητας αποβλήτων, ενώ το χειμώνα οι περιοχές αυτές συρρικνώνονται και αγωνίζονται να επιβιώσουν.

Έχοντας κατά νου το συγκεκριμένο καθεστώς , οι εταίροι του έργου Blue Schools αποφάσισαν να προκηρύξουν έναν ευρωπαϊκό διαγωνισμό, προκειμένου να ευαισθητοποιήσουν τους μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και να δημιουργήσουν ένα δίκτυο σχολείων που αντιμετωπίζουν τις ίδιες «Γαλάζιες προκλήσεις».

Ο Διαγωνισμός διοργανώνεται με τη συνεργασία των Μπλε Σχολείων με στόχο την εισαγωγή της έννοιας της Γαλάζιας Οικονομίας σε σχολεία με μαθητές ηλικίας 12 έως 16 ετών.

Πλαίσιο Διαγωνισμού

Οι νικητές